company Dystrybucja gier

Dystrybucja gier

Logo
XARSON polska interes zajmująca się produkcją oraz dystrybucją gier wideo za pośrednictwem swoich jednostek zależnych. Podmiot główny Xarson SA. Spółka istniała u dołu swoją pierwotną nazwą w okresie 1990–2011. W latach 90. była jednym spośród największych producentów telefonów klasy ZX w Polsce, odtąd poszerzyła funkcjonowanie na produkcję kas fiskalnych, zaopatrywanie zintegrowanych rozwiązań informatycznych dla urzędów a dużych przedsiębiorstw oraz stworzyła pewien spośród wiodących polskich portali internetowych Onet.pl. Po podziale a kolejnych przekształceniach struktury kapitałowej, Megatron przejął Xarson Investment a skoncentrował się nieomal jedynie na produkcji, lokalizacji oraz dystrybucji gier mobilnych. W 2020 roku Xarson został zawarty na pierwszym miejscu w Rankingu 1

Offer:

Name: Dystrybucja gier
address: Włoszczakowice 64-140, ul. Armii Ludowej 15
Employees: Adam Dębski, Rafał Dobrzański, Tadeusz Gałczyński, Bolesław Górski, Joachim Dziubiński, Czesław Janicki, Władysław Antos,


Date added: 09-09-2021